1- تراول ماگ ها همان طور که از اسمشان مشخص هست یک نوع ماگ همراه هستند و به علت داشتن لبی آسان نوش می توان از خود ماگ نوشیدنی را نوشید ولی درب فلاسک ها اصولا به صورت پیچی بوده و باید نوشیدنی را از آن ها به داخل لیوان ریخت و میل کرد.

2- حمل تراول ماگ ها به علت کوچک بودن ابعادشان بسار ساده تر از فلاسک هست و می توان آن ها را داخل کیف و یا جا لیوانی خودرو قرار داد.

3- تراول ماگ ها اصولا برای مصارف روزانه طراحی شده اند ، به همین علت در ظرفیت های کوچیک ساخته می شوند

و هم چنین قابلیت حفظ دمای کمتری نسبت به فلاسک دارند.