حتما برای خیلیاتون سواله که تراول ماگ چیه و چه کاربردی داره؟

مطمئنا براتون پیش اومده که هنگام خروج از منزل ، در محل کار یا سفر بین شهری نیاز به همراه داشتن نوشیدنی خود در داخل کیف و یا ماشین داشته باشید و از طرفی توقع گرم یا سرد ماندن نوشیدنی خود تا چند ساعت را دارید.

" اینجاست که به یک تراول ماگ نیاز پیدا می کنید "

مهم ترین چیزی که باید در مورد تراول ماگ بدونید این هست که جنس این ماگ ها از استیل دوجداره است و بین جداره های آن خلاء وکیوم شده و این وکویم عامل اصلی حفظ دما در این ماگ ها است که ضربه و یا سرد و گرم شدن های متوالی باعث ایجاد آسیب به وکیوم شده و این آسیب باعث انتقال حرارت به بیرون از بین رفتن قابلیت حفظ دمای ماگ می شود.

لازم به ذکر است که میزان حفظ دما در این ماگ ها بین 3 تا 5 ساعت برای نوشیدنی های سرد و گرم می باشد.